Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bonoreality.cz, našimi klienty a zájemci o naše realitní služby. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji v realitní společnosti BONO reality s.r.o. nakládáno.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete a při jejich zpracování postupujeme podle nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost dnem 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

II. Správce osobních údajů

(kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat)

BONO reality s.r.o., IČ: 08054860, DIČ: CZ08054860 se sídlem Palachova 1082/10, 412 01 Litoměřice , kontaktní e-mail: info@bonoreality.cz gsm: +420 725 918 257, www.bonoreality.cz  (dále jen Správce)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme

(jak je získáváme)

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů makléřům naší společnosti, vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu,podnájmu či pachtu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v sociálních aplikacích). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook), pokud je pro dodržení svých právních povinností nebo ve svém oprávněném zájmu potřebujeme. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Osobní údaje, které zpracováváme: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, Váš rodinný stav, pohlaví, fotokopii občanského průkazu, údaje, listinné podklady a fotografie o nemovitých věcech, jejichž prodej Vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme

(po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje)

Zpracování osobních údajů využíváme pouze za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít například i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu naší společnosti.

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely tedy po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném, u soudu uplatněném, nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zpracovávané osobní údaje jsou dále také zpracovávány a uchovávány po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

V. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Vaše data poskytujeme v nezbytně nutném rozsahu, k zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností, i třetím osobám, které jsou v pozici zpracovatelů. S těmito zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany Vašich osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je:  advokátní kancelář Mgr. Galia Petr, IČO: 66253257, se sídlem Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice.

Vaše osobní údaje budou ale zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 

Veškerá svá shora uvedená práva můžete uplatnit u Správce údajů buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla nebo elektronickou formou na jeho e-mailové adrese: info@bonoreality.cz

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být neuzavření smlouvy. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází u Správce k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci